Muzeum Boženy Němcové

Muzeum sídlí v budově, kde původně stávala raně gotická trvrz z první pol. 13. stol. a později Steidlerův zájezdní hostinec „U bílého lva“.  Muzeum nabízí expozice věnované Boženě Němcové, prusko-rakouské válce v roce 1866 i historii města. Na stejném místě naleznete také zajímavé Muzeum textilu. 

Trasy:

www: turistika.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu