Přírodní památka Rybník Boukal

Lesní rybník Boukal s rozsáhlými porosty rákosin a ostřic je od roku 1985 klasifikován jako přírodní památka. Díky výskytu ohroženého druhu kuňky obecné a dalších chráněných druhů fauny a flóry byl rybník Boukal roku 2004 vyhlášen za Evropsky významnou lokalitu. V roce 2011 byla tato přírodní památka rozšířena o nedaleký rybník Slatina (též Zlatina) a přilehlé mokřadní louky, a tak se její rozloha zvětšila z původních 4,61 ha na 8,11 ha. V tomto unikátním ekosystému je zaznamenán výskyt druhově bohaté fauny vodních ptáků a početné populace několika druhů obojživelníků.

Trasy:

www: milevskem.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu