Nová synagoga

Nová synagoga byla postavena za 1. světové války v letech 1914 – 1919 jako náhrada za Starou synagogu, která přestala dostačovat. Jedná se o dílo pražského architekta Střílka a předního architekta období českého kubismu O. Tyla. Tato stavba představuje unikátní kombinaci pseudoempírových a kubistických prvků. Kubismus je zastoupen ojedinělým průčelím štítu, trojúhelníkovým tvarem štítu a schodištěm se stavba hlásí k empíru. V interiéru se zachovala čelní stěna se svatostánkem – schránkou na Tóru a symboly Desatera a dále ženská galerie podepřená kamennými sloupy.

Trasy:

www: milevskem.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu