NPP Hrabanovská Černava

Území o rozloze 27 ha, kde jsou přirozenou cestou zarostlá a zanešená slepá ramena Labe a jeho přítoky.  Ocitnete se v nejrozsáhlejším komplexu tohoto typu v Česku, který má mimořádný význam pro botaniku, paleoekologii, entomologii a malakozoologii. Spatříte komplex mokřadů a slatinných luk či několik druhů ohrožených rostlin a živočichů.

Trasy:

www: turistika.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu