Amálino údolí

Rezervace je místem výskytu významných druhů, jsou zde rozptýleny biotopy skalisek, mokřadů, stromových skupin a pramenišť.

Trasy:

www: turistika.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu