Kostel sv. Vavřince

Původní raně gotický objekt pocházel ze 13. století. V roce 1699 byl kostel barokně přestavěn na mohutné dvojvěží. Vnitřní řezbářská výzdoba, oltáře i kazatelna jsou ve slohu barokním a rokokovém.

Trasy:

www: info.bystricenp.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu