Březová alej Na Pilce

V roce 1935 nechal majitel šebetovského velkostatku baron Jan Königswarter vysázet podél cesty z Pilky na Melkov jednořadou březovou alej. V sevřeném údolí, situovaném jihozá-padním směrem, tak měla alej vytvořit nejen příjemný stín, ale také dokreslit celkový ráz krajiny.

Trasy:

back Zpět na výpis bodů zájmu