Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce

Roku 1636 se v Klatovech usadili jezuité, kteří se snažili převést protestantské obyvatelstvo na katolickou víru. Roku 1656 byly položeny základy jezuitského chrámu, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

Trasy:

www: klatovy.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu