Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Jihočeské muzeum patří k nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech. Bylo založeno v roce 1877, jako jedno z nejstarších regionálních muzeí. Dnešní budova v Dukelské ulici byla vystavěna v novorenesančním stylu a zpřístupněna v roce 1903.
Sbírkotvorná činnost muzea vytvořila muzejní sbírky, které čítají více než 800 000 předmětů. Jejich význam a hodnota spočívá v ucelených, systematicky a na vědeckých základech budovaných sbírkových souborech v oblasti botanické, geologické, entomologické, mykologické, zoologické, archeologické, etnografické, numizmatické, historické, uměleckoprůmyslové, divadelní a hudební historie. Dále jsou to sbírky rukopisů, prvotisků, starých tisků, obrazů, grafiky, fotografií a filmů.

Trasy:

www: muzeumcb.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu