Solnice

Solnice byla skladem a prodejním místem rakouské soli, která se přepravovala po řece Vltavě. Na fasádě se dochovaly fresky lvů se solnými bečkami a mořská panna. Solnice později sloužila jako loděnice. Interiér je nepřístupný.

Trasy:

www: tnv.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu