Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“

1x
Reklama skončí za s

Profil

0.00km
od startu
25.02km
do cíle
m
nadmořská výška
0m
nastoupáno
0m
sestoupáno
líbí se mi:
Typ:
Cyklo
Náročnost:
Malá
Délka:
25.02km
Celkové stoupání:
361.10m
Celkové klesání:
421.80m
Trasa byla natočena kamerou Garmin Virb Elite

Přijměte pozvání k návštěvě Žirovnice, města známého jako město perleti, které se rozkládá na pomezí Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 567 m. a je vyhledávaným rekreačním místem.

Určitě oceníte i krásu a jedinečnost okolní krajiny.

CYKLOTURISTICKÁ STEZKA „PO PAMĚTIHODNOSTECH ŽIROVNICKA“

Žirovnice → Metánov    6 km
Metánov → Stranná      3 km
Stranná  → Štítné         3 km
Štítné → Vlčetín            5 km
Vlčetín → Popelín          4 km
Popelín → Žirovnice      4 km
Začátek a konec stezky:           Zámek Žirovnice
Dálka stezky:                           25 km
Z toho:                                    prašná cesta 11 km, asfaltová cesta 14 km
Náročnost:                               lehká až střední
Značení:                                  značky a orientační tabule
Čas na projetí:                         cca 5 hodin (podle kondice)
Zaměření:                                historické
Počet zastávek:                        6

ŽIROVNICE

Zámecký areál Žirovnice http://www.zirovnice.cz/profil.asp?p1=22614

ZÁMEK:                                                                                           
-Expozice Květiny na šlechtickém sídle 
-Expozice Nástěnných gotických fresek z 15. století                                

ŠPÝCHAR:                                                                                 
-Expozice Venkovských tradic a řemesel
-Keramický betlém: Život na vesnici  

PIVOVAR:
-Expozice Knoflíkářství/ Perleti
-Expozice Historických šicích strojů
-Expozice Ukázky pivovarnictví

Kostel sv. Jakuba a Filipa:
-Kostel s věží osazenou věžními hodinami vystavěn v novogotickém slohu v roce 1872

METÁNOV

- Expozice připomínající profesora Jakuba Hrona Metánovského v budově bývalé školy v Metánově.

Jakub Hron /1840 - 1921/ byl nesmírně hloubavý. Toužil po vědění, ale s poznáním se nesmířil a přizpůsoboval si vše k obrazu svému. Převážně velmi svérázně. Pokoušel se upravovat český jazyk a vymýšlet novotvary. Student byl pro něj bažák, profesor zpyták, filozofie byla libomudravna, optimista lepšišťan, pesimista horšišťan atd. Nevzrušoval ho posměch okolí a v klidu vynalézal i v ostatních oborech. Pro svoji školní praxi zkonstruoval dvanáctistěnný nepřevrhnutelný kalamář nazvaný buňát nekotitelný, který se běžně používal. Vlastnil ho i Karel Čapek. V soukromém životě byl velmi asketický. Jeden z jeho vynálezů mu umožňoval kouřit jeden doutník déle než čtrnáct dnů. Část kuriózních památek na tohoto originálního vynálezce uchovává muzeum právě Metánovská expozice.

Profesor Hron dožil svůj život v klidu své samoty a zemřel ve věku nedožitých 81 let v rodné obci Metánov 29. dubna 1921. Byl pohřben v nedalekém Častrově na 1. máje.

Byl jedním z hlavních předobrazů Járy Cimrmana.

STRANNÁ

- Kostel sv. Bartoloměje z 13. století. Původně postaven v gotickém slohu, několikrát přestavován do dnešní podoby pozdního baroka.

- Socha sv. Floriána

ŠTÍTNÉ

- Památník Tomáše Štítného ze Štítné, který se narodil roku 1333, byl to český křesťanský filozof a spisovatel.

Jeho cílem bylo zpřístupnění bible všem lidovým vrstvám, proto jeho literární činnost vynikala oproti zvyklostem tehdejší doby tím, že byla vedena v českém jazyce. Zemřel v Praze pravděpodobně roku 1401.

Na místě bývalé zemanské tvrze stojí památník, který připomíná Tomáše Štítného ze Štítné, českého křesťanského filozofa a spisovatele žijícího ve 14. století.

Pocházel z jihočeské zemanské rodiny, patřila mu tvrz Štítné u Žirovnice. V mládí (mezi lety 1348–55) studoval na artistické fakultě pražské univerzity, ale ještě než dosáhl akademické hodnosti, vrátil se do jižních Čech. Pod vlivem reformních kazatelů, zvláště mravně přísného Milíče z Kroměříže, začal svou vlastní literární a překladatelskou činnost: obracel se k malému kroužku svých nejbližších (dětem a sousedům), aby posílil jejich mravnost i víru a prohloubil náboženský život. R. 1381 přesídlil natrvalo do Prahy, aby se mohl literární tvorbě plně věnovat.

Díla:

• Knížky šestery o obecných věcech křesťanských Traktát o hospodáři, hospodyni a čeledi

• Knihy naučení křesťanského

• Řeči besední – forma rozhovoru otce a dětí o základních křesťanských pravdách

• Řeči sváteční a nedělní – výklad evangelií rozepsaný na jednotlivé neděle a svátky v roce

• Knížky o hře šachové – alegorické dílo o konečné rovnosti lidí ve smrti

 VLČETÍN

- Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple stojí na poměrně nenápadném a hůře přístupném místě nad silnicí vedoucí do Popelína.

Byla postavena v barokním slohu roku 1784 spolumajitelkou žirovnicekého panství, do něhož Vlčetín patřil, hraběnkou Marianou ze Šternberka.

Při jedné cestě vedoucí přes Vlčetín domů, se koně táhnoucí hraběnčin kočár splašili. Stalo se tak v místě, kde cesta vede přes 30 metrů vysokou příkrou stráň a kočár i s hraběnkou spadl z této stráně do říčky Žirovnice, dole tekoucí. Není známo, zda hraběnka vyvázla bez zranění, pád však přežila. Na památku své záchrany dala postavit kapli zasvěcenou Janu Nepomuckému na místě, kde kočár spadl. Stala se tak donátorkou této kaple.

Mobiliář kaple se nachází v depozitáři muzejních sbírek Zámku Žirovnice. Uvnitř kaple se nedávno restaurovala barokní fresková výmalba, stejně tak je opravena i venkovní fasáda.

Do kaple lze v letních měsících nahlédnout přes dveřní mříž.

POPELÍN

– Kostel sv. Petra a Pavla, postaven v roce 1788 v klasicistním stylu
– Kaplička Panny Marie
– Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi
– Sýpka
– Pomník zrušení roboty v Popelíně 1850 je v českých zemích jediný svého druhu
– Pomník generála letectva Ludvíka Budína, velitele leteckých sil v SSSR za II.        svět. války
– Zámek s panským dvorem (škola) – pochází z konce 16. století
– Zámecký park byl založen jezuity v 17. století
– V parku stojí SOUSOŠÍ ATLANTŮ z 1. poloviny 18. století

HEZKÝ VÝLET VŠEM!!!!

xxxxxxxxxx

Fotografie z trasy

Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
0.00km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
0.21km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
0.75km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
1.96km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
3.29km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
4.71km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
5.45km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
6.14km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
6.85km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
7.88km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
8.57km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
9.38km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
10.74km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
11.51km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
12.14km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
13.22km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
14.17km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
15.14km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
16.11km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
16.85km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
17.96km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
19.03km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
19.77km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
20.80km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
21.89km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
23.21km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
24.37km • mapa • video
Obrázek z trasy Cykloturistická stezka „Po pamětihodnostech Žirovnicka“
24.99km • mapa • video

back zpět na výpis video tras

back zpět na výpis video tras