Nymburk

Terytorium dzisiejszego miasta zostało osiedlone już w prawieku, a w młodszym okresie brązu osada została umocniona wałem i fosą. Przed rokiem 1278 król Přemysl Otakar II polecił założyć tu miasto królewskie.

Trasy:

www: mesto-nymburk.cz

back Powrót do Listy ciekawych miejsc