Most Svatopluka Čecha (Čechův most)

Most Svatopluka Čecha to dziesiąty praski most na Wełtawie. Należy do tych najpiękniejszych, choć jest najkrótszy (jego długość to 169 m, a szerokość 16 m). Co więcej posiada skośny mostek, ponieważ w tym miejscu brzegi Wełtawy nie są na identycznej wysokości.

Trasy:

www: turistika.cz

back Powrót do Listy ciekawych miejsc