Drnholec - námestie (TIC)

TIC; barokový mariánsky stĺpz 18. storočia, renesančná historická radnica zo 16. storočia, momumentálny barokový kostol Najsvätejsia Trojica z polovice 18. storočia, fara predstavená z niekdajšieho ranno gotického kostola koncom 16. storočia, barokové sochy zo 17. a 18. storočia, neskoro renesančný obelisk.

trasy:

back späť na výpis POI