Zvonica Kampanila

Samostatne stojaca zvonica bola dokončená v roku 1632. V roku 2015 bola vo zvonici vybudovaná expozícia, ktorá Vás zoznámi s históriou Mikulova a Svatého kopečku.

trasy:

back späť na výpis POI