Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"

1x

profil

0.00km
od štartu
4.81km
do cieľa
m
nadmorská výška
0m
nastúpáno
0m
sestoupáno

Zaujímavosti pre turistov

Turistické informačné centrum Mapa Video
Kostol Božieho Tela a cintorín Mapa Video
Kostnica Mapa Video
Valchovská cesta - alej Mapa Video
Počátecká valcha Mapa Video
Prameň sv. Ludmily Mapa Video
páči sa mi to:
typ:
Pešia trasa
náročnosť:
Malá
dĺžka:
4.81km
celkové stúpanie:
66.90m
celkové klesanie:
68.90m
Trasa bola natočená kamerou Garmin Virb Elite

Fotografie z trasy

Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
0.00km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
0.07km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
0.25km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
0.47km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
0.71km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
1.07km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
1.24km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
1.38km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
1.58km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
1.77km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
1.88km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
2.06km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
2.15km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
2.23km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
2.31km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
2.50km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
2.77km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
3.03km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
3.11km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
3.21km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
3.32km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
3.43km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
3.50km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
3.67km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
3.91km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
4.16km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
4.45km • Mapa • Video
Obrázok z trasy Náučný chodník "Cestou Starych súkeníckych majstrov počáteckých"
4.80km • Mapa • Video

back späť na výpis video trás

back späť na výpis video trás