Věž a kostel sv. Martina

Strážní bílá věž je dominantou města. Byla postavena v roce 1615. Sloužívala společně s opevněním města k ochraně před ničivými nájezdy z Uher. Její chloubou je hodinový stroj z roku 1900 a dva zvony, z nichž ten starší, vzácně zdobený „Svatý Josef“ ulitý roku 1719 byl uchráněn před vojenskými rekvizicemi během obou světových válek. Z výšky téměř 20 metrů se nabízí ojedinělý pohled na město. Kostel pochází z 15. století a byl původně postaven v gotickém stylu. Při opravě po požáru z roku 1718 byl zaklenut a opraven v rámci tehdy panujícího barokního slohu. S kostelem sv. Martina je spojena pověst o záhadném „žerotínském" náhrobku, který stál vedle oltáře. Když měl být s nástupem Magnisů vynesen z kostela a zazděn do venkovní zdi, vždy se do druhého dne podivným způsobem vrátil na své původní místo.

Trasy:

www: turistika.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu