Videoprocházka po městě Strážnice

1x
Reklama skončí za s

Profil

0.00km
od startu
10.98km
do cíle
m
nadmořská výška
0m
nastoupáno
0m
sestoupáno
líbí se mi:
Typ:
Pěší trasa
Náročnost:
Malá
Délka:
10.98km
Celkové stoupání:
183.70m
Celkové klesání:
41.80m
Trasa byla natočena kamerou Garmin Virb Elite

Město Strážnice

Město Strážnice se nachází v centru regionu Slovácko na samé hranici se Slovenskou republikou. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1302. Postupně se na Strážnickém panství vystřídaly tři šlechtické rody – páni z Kravař, Žerotínové a Magnisové. Šlo o strážní město, okolo kterého bylo postupně budováno důkladné opevnění. Původně vodní hrad byl během svého trvání přestavován, až získal v polovině 19. století klasicistní podobu zámku. Největšího svého rozkvětu město zažilo v 16. století, kdy došlo k rozvoji řemeslných cechů včetně vinohradnictví a vinařství.

 Po 2. světové válce byl zámek znárodněn. V současné době se v něm nachází sídlo Národního ústavu lidové kultury a je zde možno si prohlédnout historickou knihovnu, kapli, stálou expozici lidových hudebních nástrojů, tradičních lidových výrobců „Skromné umění“ a jízdu králů „Na krála, matičko, na krála“. V roce 1981 bylo na části strážnických luk touto institucí vybudováno a zpřístupněno Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - skanzen se vstupní branou historické budovy bývalého pivovaru z roku 1612, které kromě běžných prohlídek objektů zprostředkovává návštěvníkům pohled na vesnický život v první polovině 20. století prostřednictvím nejrůznějších stylizovaných pořadů jako např. fašanky, dožínky, dny řemesel či vánoční zvykosloví. V roce 1995 bylo zpřístupněno veřejnosti Městské muzeum Strážnice se stálou expozicí historie a přírody města.

Ze starobylého opevnění skládajícího se z vodních příkopů, valů, vysokých kamenných zdí a bastilonů se zachovaly jen dvě vstupní brány do města, které byly původně opatřeny padacím mostem, u hlavních cest směrem k Veselí nad Moravou - zvaná Veselská a směrem ke Skalici na Slovensku - zvaná Skalická. Vedle samotné budovy zámku se nachází gotická brána zvaná Černá. Zámek samotný je obklopen zámeckým parkem s mnoha přírodninami, z nichž za zmínku jistě stojí dlouhá a honosná platanová alej. V areálu parku se každoročně během léta konají nejrůznější kulturní a společenské akce, z nichž nejznámější je jistě Mezinárodní folklorní festival Strážnice, který se zde uskutečňuje již od roku 1946, ale také Festival Slunce a mnoho dalších.

Ve městě samotném či blízkém okolí se uskutečňuje během celého roku spoustu zajímavých akcí, ať už Josefský košt vín, Strážnické kulturní léto se svými pravidelnými podvečerními koncerty nejrůznějších žánrů, letním kinem, „Zarážáním hory u Hotařské búdy“ pod vrchem Žerotín, Strážnickým vinobraním nebo na podzim Martinskými hody. O kulturu ve městě se stará nejen Kulturní dům Strážničan, ale také různé spolky a sdružení, jako např. místní zahrádkáři, vinaři, hasiči, medaři, folklorní soubory, rockeři a další subjekty.

Dominantou města je také strážní věž s hodinami postavená zřejmě na počátku 17. století na obranu proti vpádům vojsk Štěpána Bočkaje. Díky její výšce 33 metrů, v současné době má čtyři patra a měla jich původně šest, bylo možno v minulosti spatřit již zdaleka přicházející nepřátelské vojsko. Město má v současné době dva katolické kostely. Starší, původně kališnický kostel sv. Martina, nacházející se vedle věže pochází z 15. století a i po barokních úpravách vykazuje prvky gotického stylu. Kostel Nanebevzetí Panny Marie s klášterem byl vystavěn až v roce 1747, kdy byl do Strážnice povolán majitelem panství hrabětem Františkem Magnisem z jeho rodné Itálie řád Piaristů. Nejvýznamnější zachovanou židovskou památkou je synagoga s židovským hřbitovem pocházející z poloviny 17. století. Veřejnosti byla jako historická památka a zároveň expozice s židovskou tematikou, zpřístupněna v roce 2008. Z 16. století pochází také jedna z nejstarších dochovaných staveb ve Strážnici - technická památka Průžkův vodní mlýn s pranýřem z roku 1601.

Velkou tradici má ve Strážnici školství. V letech 1577 – 1628 vytvořila Jednota bratrská svým vyšším školstvím základy, na které později navázalo piaristické gymnázium, které fungovalo do roku 1874, kdy bylo převzato do státní správy jako státní nižší německé gymnázium. Od roku 1897 pak začíná historie gymnázia českého, trvající až dodnes. Ve Strážnici svého času studovaly osobnosti jako Jan Ámos Komenský nebo Tomáš Garrigue Masaryk času a na gymnáziu jako pedagog působil Jan Evangelista Purkyně. V současné době zde existuje Mateřská škola, dvě základní školy, základní umělecká škola, několik středních škol včetně gymnázia i odloučené pracoviště školy vysoké. Dětem se věnuje také mnoho dalších zájmových organizací jako např. Dům dětí a mládeže, Rodinné centrum, TJ Orel, TJ Sokol, TJ Jiskra.

Strážnice se pyšní nejen památkami kulturně-historickými, ale také přírodními skvosty, kterými oplývá díky své strategické poloze mezi z jedné strany lužními lesy, vátými písky a přirozenými meandry řeky Moravy a ze strany druhé Chráněnou krajinnou oblastí Bílé Karpaty s jejími volně rostoucími orchidejemi, léčivými bylinami a rekreační oblastí Lučina. Turisté, cykloturisté a milovníci lodní dopravy mohou využít svůj volný čas procházkami či projížďkami na loďích na více než 50 km dlouhém Baťově kanále. Přes město prochází dálková cyklotrasa Eurovelo 4, dále turistická trasa 46 a 47, poutní cyrilometodějská stezka a další naučné stezky jako např. Vinohrady, Úprkova či Oskorušová.

Město Strážnice se tak během staletí přebudovalo ze strážního města na ochranu proti nepřátelským vpádům na oblíbenou turistickou destinaci s bohatým kulturně společenským životem. Působí zde několik vinařství, v jejichž vinotékách je možno ochutnat kvalitní vína, pivnic a cukráren. Je zde na výběr z mnoha ubytovacích i stravovacích zařízení. Hned vedle areálu zámeckého parku se nachází sportovní areál s tenisovými kurty a koupaliště.

Okolí města také dozajista nezůstane bez povšimnutí. Je možno si zde prohlédnout vinohrady, zástavbu vinných sklípků v Petrově Plžích, Sudoměřicích ve Starém potoku či Kozojídkách Kříb. Ve Tvarožné Lhotě jistě zaujme farma Dúbraka, Muzeum oskeruší a nad ní salaš a rozhledna Travičná. Příznivce umění potěšení možnost si prohlédnout v Kněždubě Památný dům bratří Úprků a Antoše Frolky. Žeraviny se pyšní svou kaplí sv. Anny, kterou nechali postavit rodáci v Americe. Hroznová Lhota má svůj naučný Bajarův sad a archeologické naleziště. Každý má tedy možnost si najít co ho zajímá, stačí jen vyrazit za zábavou, poznáním a zážitky.

xxxxxxxxxx

back zpět na výpis video tras

back zpět na výpis video tras