Kaple sv. Rocha

Podnětem k výstavbě nejstarších dochovaných památek v našem městě byla i morová epidemie. K tomuto roku se vážou stavební počátky kaple sv. Rocha. Nová stavba z roku 1752 měla vzhled kostela, přibyla k ní vysoká věž, sakristie. Kaple byla klenutá, krytá šindelem. Klenba se však brzy začala trhat. Roku 1768 činila městská rada faráři Hnátkovi výtky, že kaple byla vystavěna veliká, nad možnosti fondu. Nakonec z celé stavby zůstala jen ruina bez střechy a klenby. Pouze věž zůstala neporušená. Z nařízení Marie Terezie byla kaple, spíše její pozůstatek, zrušena oficiálně. Když v roce 1831 řádila v městě cholera, oživlo přání kapli sv. Rocha obnovit. Zdi byly rozebrány a z materiálu postavena ke stávající věži menší kaple, než byla předcházející. Posvěcena byla v roce 1848 a v nezměněné podobě zůstala zachována do současnosti.

Trasy:

www: turistika.cz

back Zpět na výpis bodů zájmu