Pruský cintorín

Pruský cintorín sa nachádza neďaleko od Mikulova, v smere na Starú colnicu. Na cintoríne bolo pochovaných viac ako 200 vojakov pruskej armády, ktorý tu v priebehu júla až septembra 1866 zomreli na choleru. Pri terénnych úpravách cintorína bol objavený tiež neporušený mramorový kríž.

trasy:

back späť na výpis POI